In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Hygienické upozornenie

Dôležitý oznam

Riaditeľstvo MŠ Požiarna 1292/11 , Púchove upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Mesta Púchov na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení.

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy sú:

  • Teplota nad 38 °C
  • Kašeľ, nádcha,
  • Bolesť svalov, kĺbov,
  • Sťažené dýchanie,

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

  • V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  • V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

  • Nahlásiť svoju neprítomnosť telefonicky učiteľovi, resp. riaditeľovi školy, nechodiť priamo do školského zariadenia.

Je potrebné preventívne dodržiavať hygienické návyky:

  • umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že to svojim a Vašim zodpovedným prístupom zvládneme!

Katarina Tomanová

riaditeľka materskej školy

Späť