In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


MŠ Požiarna 1292 otvorená od 22.2.2021

MŠ Požiarna 1292/11 bude otvorená od pondelka, 22. februára 2021 pre všetky deti s podmienkom negatívneho testu aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa.


INFORMÁCIE K TESTOVANIU RODIČOV:

Testovanie bude prebiehať v meste Púchov len pre rodičov základných a materských škôl fungujúcich v meste a bude zorganizované len v sobotu 20.februára.

Každá škola a škôlka má pridelené miesto a konkrétny časový interval pre testovanie rodičov a zákoných zástupcov.

 

Naša MŠ má pridelené odberné miesto vytvorené na ZŠ Gorazdova v sobotu 20.2.2021 v čase 15:30 – 18:00 (prosím nenechávajte si testovanie na poslednú chvíľu. Nevieme, kedy budú robiť posledný ster!!!).

Elokované pracovisko má pridelené odberné miesto vytvorené na ZŠ Komenského v sobotu 20.2.2021 v čase 14:30 - 15:30.

Pridelené miesto je otvorené pre oboch rodičov. Využite možnosť otestovať sa bez zbytočneho čakania v radoch.

 

PODMIENKY NÁSTUPU:

Pri nástupe deti do MŠ od rodičov požadujeme vyplnenie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

Môžete si ho stiahnuť na priloženom linku a doniesť vyplnené do MŠ. Uľahčí to nástup deti do škôlky. Inak bude k dispozícii v každej šatni pri triede na vypísanie pre rodičov.

Prosím, pripravte si certifikát o testovaní k nahliadnutiu pre pani učiteľky pri odovzdávaní dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, aby deťom dali tri rúška, keďže ich budú nosiť počas dňa v triedach a budeme ich obmienať pre ochranu Vašich detí a našich zamestnancov, aby sme škôlku mohli mať otvorenú čo najdlhšie. Platí to pre všetky triedy.

Späť