2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2020


Milí rodičia! V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), sú aktuálne fotografie k nahliadnutiu  len  v uzavretej skupine našej školy.

Akcie školy 2020

Inateraktívna podlaha - učíme sa spolu

Korčuliarsky výcvik

Kŕmenie vtáčikov

Dajme spolu gól

Spievaj že si spievaj

Fašiangový karneval

Veľká rozlúčková párty s Ujom Ľubom

Zvoní, zvoní zvonček malý

Deň stromov

4.11. Deň materských škôl