2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zmluvy


Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
19/2024 MIP-TN , s.r.o. MIP -TN - Dodatok č. 1 Prenájom tlačiarne 10.02.2024 09.02.2024
5-005/2023 Slovenský futbalový zväz Dajme spolu gól Dodatok č. 4 12.11.2023 10.11.2023
5-004/2023 RELAX ČERTOV, s.r.o Zmluva Škola v prírode Ubytovanie 26.06.2023 07.06.2023
5 - 003/2023 Gabriela Podobenová- Plavecká výučba Zmluva o poskytovaní plaveckej výučby plavecký výcvik 30.05.2023 29.05.2023
5 - 002/2023 MIP TN s.r.o. Zmluva o nájme kancelárskeho zariadenia Nájom tlačiarne 28.01.2023 27.01.2023
5-001/2023 ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov, Dolné Kočkovce Rámcová zmluva - pranie prádla pre ZŠ s MŠ Slovanská dodanie služby - pranie prádla 01.01.2023 23.12.2022
5/2023 RÚVZ - Pov. Bystrica Rámcová zmluva - pranie prádla pre RÚVZ Pov. Bystrica dodanie služby - pranie prádla 03.01.2023 02.01.2023
8/2023 Alianz Súhrnný návrh PZ, dodatok k PZ č.511090268 Dodatok k poisteniu budovy a zariadenia 02.01.2023 18.01.2023
7-008/2022 Slovenský futbalový zväz Dodatok č. 3 "Dajme spolu gól" 30.09.2022 29.09.2022
217/2019 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a podpore projektu "Dajme spolu gól" nestanovený nestanovený
7-007/2022 Slovak Telekom Dodatok č 1 k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti podľa § 151 n ods.3 Občianského zákonníka zo dňa 24.06.2004 Znášanie nákladov s umiestnením a prevádzkovaním traťového rozvodu na 1.nadzemnom podlaží objektu Materskej školy 22.10.2022 21.10.2022
7-006/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektr. energie elektrická energia 19.10.2022 18.10.2022
7-006/2022 CVČ Púchov Dohoda o vzájomnej spolupráci Výuka anglického jazyka 24.09.2022 23.09.2022
7-004/2022 Zmluvné strany Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní Spoločné verejné obstarávanie 27.07.2022 27.07.2022
7-002/2022 Dôvera Poskytovanie elektr. služieb Dôvera Elektronické služby 23.01.2022 22.01.2022
7-003/2022 Gabriela Podobenová- Plavecká výučba Plavecký výcvik 2022 plavecký výcvik 24.05.2022 23.05.2022
7-001/2022 SSE stredoslovenská energetika Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie zmluva o dodávke elektriny 21.01.2022 20.01.2022
7/2022 O2 Rámcová zmluva O2 telefonické služby 16.12.2021 15.12.2021
10-008/2021 Stredoslovenská distribučná a.s. Dodávka elektrickej energie dodávka elektrickej energie 14.12.2021 13.12.2021
10-007/2021 Silcom - multimedia Licenčná zmluva edukačné programy 26.11.2021 25.11.2021

Stránky: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »