In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Otvorenie škôlky

Vážení rodičia !

 

 

Od 1.2.2021 zostávame podľa nariadenia vlády v tom istom režime ako doposiaľ. Pravdepodobný nástup všetkých detí sa pripravuje na 8.2.2021.

 

 

Valentínyová Daniela

riad. školy

Rozhodnutie zriaďovateľa k prevádzke škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov od 1.2.2021.

Späť