In-počasie Meteoinfo

2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Prevádzka cez prázdniny 2020

Od 1.7.2020 začne v materských školách prázdninový režim (júl, august). Prosíme rodičov, aby si nahlásili svoje deti na tieto mesiace učiteľkám na triedach.

Materská škola bude zatvorená od 25.7.2020 do 29.7.2020 po dobu jedného týždňa.

Vzhľadom k tomu, že sa v tomto období robí veľké upratovanie a zamestnanci si musia vyčerpať dovolenku, prosíme, aby ste nahlásili svoje deti len v súrnych prípadoch. Nakoľko je naďalej v platnosti dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení, vhodné sú nižšie počty v triedach. Na toto obdobie prosíme nahlásiť deti do 26.6.2020.

Poplatky na jednotlivé týždne sú určené na základe VZN mesta Púchov č. 5/2019 nasledovne:

  • 1 týždeň dochádzky do MŠ - poplatok 6 €
  • 2 týždne dochádzky do MŠ – poplatok 12 €
  • 3 týždne dochádzky do MŠ – poplatok 18 €
  • 4 týždne dochádzky do MŠ – poplatok 24 €

Na toto číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2666 6319

Poplatok za stravu na mesiac je 31 € a platí sa na na číslo účtu: SK84 7500 0000 0040 2666 6511.

Deti, ktoré nebudú mať uhradené poplatky do 26.6.2020, nebudú prijaté do materskej školy.

Valentínyová Daniela, riaditeľka školy

Späť