2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zmluvy


Všetky zmluvy sú zverejnené aj v centrálnom registry zmluv - https://www.crz.gov.sk

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum účinnosti Dátum zverejnenia
6/2023 Hôrka s.r.o. Rámcová kúpna zmluva predaj mäsa 15.03.2023 15.03.2023
4/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny 01.01.2023 04.11.2022
202204 G. Podobeňová Plavecký kurz Plavecký kurz 07.03.2022 07.03.2022
1121430_10 Energie2,a.s.odštepný závod Energie2,a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z. Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121430_10 Združené služby dodávky elektriny 01.01.2022 30.12.2021
69b920a0-e57a--47cb-8434-435e21ce16c1 Slovenský futbalový zväz Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu 04.11.2021 04.11.2021
69b920a0-e57a--47cb-8434-435e21ce16c1 Slovenský futbalový zväz 0Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu 10.10.2020 10.10.2020
202103 Frape catering s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Frape catering dodávka tovaru 22.04.2021 22.04.2021
202102 Bidfood Slovakia, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Bidfood dodávka potravinového tovaru 02.01.2021 02.01.2021
2021/0590 Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva grant "Naučme deti láske k prírode" Grant Zelené oči 03.06.2021 02.06.2021
202101 Energie 2 Energie 2 Dodávka energií 01.01.2021 01.01.2021
202018 P.Š. stavb s.r.o. P.Š. stavb s.r.o. Rekonštrukcia, dodatok 21.12.2020 20.12.2020
202017 P.Š. stavb s.r.o. P.Š. stavb s.r.o. Rekonštrukcia WC 10.12.2020 09.12.2020
202016 APM Technik s.r.o. Kúpna zmluva LED panel s integr. počítačom 01.12.2020 01.12.2020
202015 Žilinský samosprávny kraj Fond malých projektov Nenávratný finančný príspevok 26.10.2020 26.10.2020
202014 Lunys s.r.o. Lunys Rámcová zmluva 01.10.2020 01.10.2020
202013 Lunys s.r.o. Lunys Darovacia zmluva 01.10.2020 01.10.2020
202012 Allianz Allianz - krádeže Poistenie pre prípad krádeže 16.10.2020 15.10.2020
202011 Allianz Allianz - úrazy Skupinové úrazové poistenie 16.10.2020 15.10.2020
202010 Qualited s.r.o. Qualited Predaj tovaru 02.09.2020 01.09.2020
202009 Disig, a.s. Poskytovanie dôveryhodnej služby Poskytovanie dôveryhodnej služby 13.08.2020 12.08.2020

Stránky: 1   |   2   |   3   |   4      »