2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Čítame pre radosť 2024


Účelom výzvy rozvojového projektu "Čítame pre radosť" je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.