2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Zelené oči


Záhrada, ktorá učí

Materská škola Chmelinec 1411/6, Púchov. Projekt „Záhrada, ktorá nás učí“ bol pre našu MŠ  podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu...