2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


EU týždeň mobility


Do tohto projektu na podporu pohybu detí aj prevencie obezity sa zapojili aj naši predškoláci. Doniesli si kolobežky a bicykle. Pani učiteľky pripravili pretekárske dráhy a akcia mohla začať. Deti boli veľmi šikovné, zvládli všetky prekážky. Nezabúdalo sa samozrejme ani na bezpečnosť, použitia prilby a dopravných viest. Za šikovnosť získali deti krásne ceny od sponzora projektu. Tešíme sa opäť o rok.