2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Talentárium


A , zas po roku sme sa stretli v CVČ Včielka v Púchove na prehliadke talentovaných detí. My sme si pripravili tance, spevy, recitácie a cvičenie. Zožali sme veľký úspech aj potlesk a na záver sme museli pridať ešte 1 tanec. A veruže sa pridali k nám aj ostatné deti na hudbu HA fa na na. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Hurááááááááááááááá....