2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Hasiči


Návšteva požiarnikov

V májové dni nám otvárajú brány ujovia hasiči z blízkej hasičskej zbrojnice. Deti z celej škôlky sa mohli teda pozrieť na výstroj hasičov, porozprávali im čo všetko vo svojom povolaní musia a vedia zvládnuť. Predviedli deťom rôzne prístroje ako fungujú, vysúvanie rebríka, spúšťanie majákov, samé si mohli vyskúšať aj simulované hasenie z malej požiarnej hadice. Bolo to pre deti veľký zážitok. Deti si mali možnosť aj vlastnými otázkami pre hasičov overiť, že ich práca je veľmi náročna.