2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Hubertus


Vystúpenie v DD HUBERTUS

Pri príležitosti úcty k starším ktorá je v mesiaci október

Sme šli potešiť babky a dedkov do domova dôchodcov  Hubertus v Púchove  dňa 22.10.2018. Pripravili sme si pre nich bohatý program zložený  z tancov, básni pesničiek a deti vyrobili pre potešenie pre starkých aj srdiečka. Program sa im isto veľmi páčil odmenili nás potleskom a podarovali nám vlastnoručne ručne vyrobeného šarkana, ktorý zdobil náš pavilón ako pamiatka na starkých. Sme  radi, že sme ich potešili ,aby vedeli že na nich stále myslíme pôjdeme ich pozrieť a potešiť aj budúci rok.