2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2020 Na zemi dobre mi


Projekt „Na zemi dobre mi – Elokovaná MŠ“ sme realizovali v Materskej škole Požiarna 1292 v meste Púchov. Cieľom nášho projektu bolo pokračovanie v osvete o význame a ochrane životného prostredia a jej zavedenie aj do Elokovaného pracoviska Materskej školy Požiarna 1292. Druhotným cieľom projektu bolo zladenie vzdelávania detí o životnom prostredí oboch častí Materskej školy Požiarna 1292.

Cieľ sa nám podarilo dosiahnuť len čiastočne. Taktiež sme niektoré projektové aktivity nerealizovali a predlžovali sme trvanie projektu kvôli svetovej pandémie, ktorá výrazne zasiahla do fungovania projektových aktivít. Projekt sme sa snažili realizovať v maximálnej možnej miere a v rámci všetkých nariadení vlády a regionálnych úradov, pod ktoré spadajú naše materské školy.

V rámci projektu sme v rámci možností a usmernení, ktoré sme museli splniť ako materská škola, realizovali projektové aktivity. Snažili sme sa environmentálne vzdelávanie zaviesť aj do Elokovaného pracoviska MŠ Požiarna 1292. Nižšie uvádzame presný popis zmien a realizácie aktivít.

 

Realizované aktivity počas projektu:

- Aktivita 1 : Úprava vonkajšej záhrady pre environmentálne vzdelávanie v MŠ Komenského 50 – v rámci pilotného projektu v našej materskej škole sme obdobným spôsobom upravili záhradu pre vzdelávanie detí v environmentálnej oblasti. Záhony deti aj učiteľky využívali, preto sme sa rozhodli vyvýšené záhony poskytnúť na vzdelávanie deťom z Elokovaného pracoviska. V rámci projektu sme zakúpili 2 vyvýšené záhony vytvorené stolárom, ktorých ich v MŠ osadil a aj naplnil zeminou. Obe triedy z elokovaného pracoviska tak získali svoj vlastný záhon. Pôvodne sa záhony plánovali osadiť už na jar, aby boli prístupné pre deti pre výsadbu už v tomto roku, avšak kvôli uzatvoreniu všetkých škôl v marci sme záhony osadili až v júny. Deti si do nich ale stihli zasadiť kvety či bylinky pred koncom školského roka. Veríme, že vo väčšej miere záhony využijeme na budúcu jar.

Okrem toho sme do záhrady nainštalovali 2 nové vtáčie búdky, vďaka ktorým pomôžeme nielen vtáctvu hniezdiť, ale aj budeme mať možnosť s deťmi priamo sledovať vtákov v našej záhrade. Do záhrady sme zakúpili a osadili aj jeden hmyzí hotel pre pozorovanie hmyzu.

Všetky nové prvky budeme v záhrade využívať aj nasledujúce roky a pomôžu pri environmentálnom vzdelávaní aj v budúcnosti.

 

-           Aktivita 2 : Environmentálna knižnica – Minulý rok MŠ Požiarna v rámci projektu do tried zakúpila nové detské knihy o prírode, recyklácii, životnom prostredí, zvieratách a pod. Knižnica prírody mala v triedach obrovský úspech a veľmi zaujala deti, ktoré sa sami púšťali do diskusie o prírode. Chceli by sme preto malé knižnice o prírode vytvoriť aj v jednotlivých triedach Elokovaného pracoviska MŠ Komenského 50. V rámci projektu sa nám podarilo zakúpiť 69 kníh zameraných na prírodu, recykláciu a celkovo vzdelávanie o ochrane a starostlivosti o životné prostredie. Knihy sme rozdelili medzi jednotlivé pracoviská a v rámci oboch ich budeme „točiť“ tak, aby sa deti mali možnosť zoznámiť s čo najväčším množstvom titulov z tejto tematiky. Nové knihy majú u detí veľký úspech a v budúcnosti by sme radi v tomto smere pokračovali, keďže knihy pútavou formou pre deti rozširujú obzory a vedomosti o prírode. Knihy opäť prispejú k vzdelávaniu detí v našich pracoviskách v nasledujúcich rokoch, nielen počas trvania projektu. Všetky knihy sme označili s informáciou o zakúpení kníh vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

-           Aktivita 3 : Divadelné predstavenia – V rámci projektu sme pre deti plánovali zrealizovať dve divadelné predstavenia v exteriéry pre obe pracoviská. Bohužiaľ kvôli epidemiologickej situácii a nariadeniam sa nám obe predstavenia nepodarilo zrealizovať. Veríme, že sa nám ich podarí zrealizovať niekedy v budúcnosti, keďže divadelné predstavenie poskytuje ďalšiu možnosť pre deti dozvedieť sa o ochrane a starostlivosti o prírody. Nevyčerpané financie za obe predstavenia poukazujeme naspäť na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

-           Aktivita 4 : Separácia odpadu – do každej triedy sme plánovali umiestniť nádoby na separovanie odpadu a zapojiť Elokované pracovisko do projektu Eko-alarm pre separáciu zubných kefiek. V rámci projektu sme opäť v tomto smere nesplnili stanovenú aktivitu vzhľadom na usmernenia a nariadenia vydané v rámci boji proti koronavírusu. Bohužiaľ doteraz nie je povolené umývanie zubov v materských školách, preto sa do projektu Eko-alarm zapojíme v budúcnosti, keď to umožní epidemiologická situácia. Nádoby na separovanie odpadu sa nám podarilo taktiež zakúpiť až v septembri, ale veríme, že budú slúžiť nielen pre deti navštevujúce našu materskú školu v súčasnosti ale aj v budúcnosti. Do každej triedy sme umiestnili dve nádoby na separovanie plastu a papiera. Obe nádoby sú označené informáciou o zakúpení vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

-           Aktivita 5: Svetelný panel a priehľadný podnos pre svetelný panel – do škôlky sme plánovali zakúpiť jeden väčší a 1 menší svetelný paneli a priehľadný podnos pre svetelný panel, vďaka ktorým by sme mohli s deťmi sledovať detailnejšie prírodu, napr. zloženie listov či rastliniek. Okrem toho paneli môžu deti použiť na prekresľovanie obrázkov a i. Podnos s deťmi využijeme pre experimenty s vodou a s inými prírodnými materiálmi. Oba panely sme zakupovali opäť až v auguste, keď to umožnilo opätovné spustenie fungovania materských škôl.

Práca na paneloch má u detí úspech a veríme, že opäť bude slúžiť i nasledujúcim generáciám detí v našej škole.

 

-           Aktivita 6: Zhodnotenie projektu s učiteľkami MŠ Požiarna 1292 a MŠ Komenského 50 – túto aktivitu sa nám nepodarilo doposiaľ realizovať. Momentálne sa snažíme minimalizovať kontakty učiteliek medzi jednotlivými pracoviskami. Veríme, že v budúcnosti naplánujeme spoločne nové aktivity z oblasti environmentálnej výchovy, keďže je to v súčasnosti jedna zo zásadných spoločenských tém.