2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2024 Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3


Vďaka projektu sme získali asistenta, ktorý vypomáha pani učiteľkám pri výchovno-vzdelávacom procese na Elokovanom pracovisku Komenskeho s dieťaťom so špeciálnymi potrebami.

Asistent je na školský rok 2023/2024.