2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2024 Čítame pre radosť 2


Účelom výzvy projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a k čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov.

Cieľom nášho projektu je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy.

Vďaka projektu zakúpime knihy v hodnote 1000 Eur.