2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2023 Les a jeho tajomstvá


Cieľom nášho projektu je zrealizovať výchovno-vzdelávacie vzdelávacie hry a aktivity pre deti z našej materskej školy, ktoré budú zamerané na les a život v ňom.
Počas projektu chceme deti oboznámiť s lesom, jeho významom a dôležitosť pre ľudí. Taktiež chceme hovoriť aj o obhospodarovaní lesa, jeho udržateľnom rozvoji a využívaní a o jeho ochrane. Chceme deťom priblížiť celkovo život v ňom prostredníctvom aktivít pre ne vhodných - teda zážitkové hry a aktivity, detské knižky či divadelné predstavenia pre deti.
Chceme, aby sa deti hravou formou vzdelávali. Práve tieto aktivity vedia deti upútať, udržať ich pozornosť a citeľne pracovať s ich vnútornou motiváciou a ich poznaním. Chceme, aby sa deti hravou formou nielen vzdelávali, ale aby v dospelosti využívali vedomosti a skúsenosti z materskej školy a sami boli ochrancovia prírody.

 

V rámci projektu budeme realizovať nasledovné aktivity:

1.AKTIVITA – DIVADELNÉ PREDSTAVENIA – v rámci projektu uskutočníme 3 divadelné predstavenia pre deti. Všetky predstavenia sa venujú tematike lesa a života v ňom. Predstavenia uskutočníme v školskej záhrade alebo v jednej triede našej materskej školy za účasti detí z elokovaného pracoviska i MŠ Požiarna 1292. Chceme, aby sa všetky deti z oboch pracovísk zapojili a dozvedeli sa o lese hravou formou, ktorá udrží ich pozornosť a naučí ich viac z problematiky pre nich vhodnou a zaujímavou formou. Bude sa jednať o nasledovné predstavenia – ZAJKO LAJKO od Divadla Žihadla, v ktorom jej hlavný hrdina, malý lesný i poľný zajac Ľudovít, zvaný Lajko, je veľmi zvedavý a učenlivý. Jeho kamaráti, zvieratká zo záhoráckeho lesa medzi Malackami a Rohožníkom, lesa plného zvierat a aj hubárov z celého kraja, žaba, ježko a sova približujú ako taký život v lese vyzerá. Druhé predstavenie SEN JEDNÉHO DUBA od Divadla Babadla ponúka pútavý príbeh jedného duba na motívy rozprávky H.Ch. Andersena. Je to interaktívne predstavenie s environmentálnou tematikou je určené
detskému divákovi o záchrane stromov a ich osude. Posledné predstavenie KAMARÁTI Z LESA A NEPOSLUŠNÉ VAJÍČKO od Divadla Kasia predstaví deťom les vďaka putovaniu Vajka Túlajka. Jeho cesta lesom plná pádov, rán a poučenia.


2.AKTIVITA - VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PREDNÁŠKY, TVORIVÉ DIELNE A WORKSHOPY – do našej materskej školy plánujeme zavolať viacerých lektorov, poľovníkov či skautov. Uskutočníme viaceré vzdelávacie aktivity, prednášky či worskhopy. Opäť uskutočníme Vzdelávacie aktivity v spolupráci s Púchovským Ekocentrom pri CVČ Včielka Púchov - Tajomstva lesa, Lúka pod lesom,
Premeny vody, Na salaši. Lektorky pripravia pútavé aktivity v jednotlivých triedach s využitím prírodných materiálov. Bude sa jednať o aktivity prispôsobené mladším deťom a predškolákom.
Okrem toho zrealizujeme workhopy Včelárova žena v jednotlivých triedach. Lektorka porozpráva deťom viac zo života lesných včiel. Do materskej školy si zavoláme počas mesiaca Jún (mesiaca poľovníctva) aj poľovníkov z miestneho poľovníckeho združenia, aby deťom porozprávali o ich starostlivosti, práci a zážitkoch v lese. Poľovníci deťom ukážu vábničky,
trofeje a porozprávajú viac o starostlivosti v zime o zvieratá a o revír. Počas projektu do materskej školy pozveme aj 6.zbor skautov a skautiek z Púchova, ktorý deťom priblížia viac zo života skautov, ukážu im, ako sa majú správať v lese, ako si poradiť, ako les vnímať všetkými zmyslami a chrániť ho.

3. AKTIVITA - LESNÁ KNIŽNICA – V rámci projektu doplníme našu knižnicu o rôzne tituly o lese.