2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


2021 Naučme deti láske k prírode


Projekt „Naučme deti láske k prírode“ sme realizovali v Materskej škole Požiarna 1292 v meste Púchov. Cieľom nášho projektu bolo pokračovať v environmentálnej osvete a výchove na našej materskej škole a to formou vhodnou a zážitkovou, ktorá zaujme deti a vtiahne zapáli ich srdcia pre ochranu a zveľaďovanie životného prostredia už od útleho veku.

 

Realizované aktivity počas projektu:

Aktivita 1: Divadelné predstavenia – Obe predstavenia sme uskutočnili pre deti z našej materskej školy Požiarna 1292 a aj deti z Elokovaného pracoviska a to na školskej záhrade pri dodržaní všetkých opatrení. Predstavenia boli prijaté deťmi veľmi kladne, aj vzhľadom na to, že sme dlhšie takéto aktivity nemohli realizovať. Taktiež obe predstavenia zábavnou a zážitkovou formou vtiahli do sveta prírody a jej ochrany a pozitívne vplývali na motiváciu detí.

Divadelného predstavenie TdPASLIK bolo predstavenie pre deti s tematikou 4ročných období v prírode, ktoré je v réžii žilinskej časti. Deti sa počas predstavenia zoznámili s trpaslíkom, ktorý im ukázal, ako sa príroda mení počas ročných období a čo sa v nej deje. Tento kolobeh si deti teda prežili pre ne zábavnou formou. Predstavenie sme uskutočnili 3.júna 2021.

29.júna 2021 sme realizovali druhé divadelné predstavenie „Ufúľaná rozprávka“ v prevedení Divadla Žihadla, opäť v priestoroch našej školskej záhrady pre deti z hlavnej budovy MŠ Požiarna 1292 a aj Elokovaného pracoviska. Predstavenie sa venovalo tematike ochrany prírody a zábavnou formou poučilo deti o nakladaní s odpadkami a ich spracovaní. Je to v súčasnosti veľmi dôležitá téma a chceme ju i naďalej rozvádzať počas aktivít s deťmi.

Aktivita 2: Prednáška a aktivity deti „Včelárova žena“ – (https://www.facebook.com/vcelarovazena.sk) – v materskej škole v hlavnej budove a aj na elokovanom pracovisku sme uskutočnili sériu hravých prednášok a aktivít o včelách vďaka projektu „Včelárova žena“ a to pre jednotlivé triedy uspôsobené na vek detí. Deti sa počas prednášky dozvedeli viac o samotných včelách, ich význame pre prírodu a pre nás.  Nazreli do živého zabezpečeného úľa a sledovali tak priamo život včiel. Zatančili si spolu s lektorkou Katkou včelí dorozumievací tanec, vyskúšali si vytvoriť medové sviečky, ochutnali med, ovoňali propolis a taktiež si vyskúšali prácu včelára a jeho pomôcky. Prednášky mali obrovský úspech a viacero detí sa plánuje v budúcnosti stať včelármi.

Aktivita 3: Podujatie Deň Zeme – Rodičia nám postupne individuálne pomohli vyplniť pocitový chodník opätovne a aj pomohli s údržbou záhrady. V rámci projektu sme uhradili časť nákladov na výplň pocitového chodníka.

Aktivita 4: Výchovno-vzdelávací program v spolupráci s Púchovským ekocentrom (https://www.cvcvcielka.sk/puchovske-ekocentrum/) – V spolupráci s Púchovským ekocentrom fungujúcim pod CVČ Včielka Púchov sme pripravili a zrealizovali pre deti v našej materskej škole a na elokovanom pracovisku viaceré aktivity environmentálneho charakteru. Jednalo sa o aktivity lektoriek Gabiky a Klaudii vhodné a primerané veku detí v jednotlivých triedach. Aktivity boli zamerané na rôzne témy ako život pod zemou, bylinky, klíma, stromy, ochrana vody či rozprávanie o planéte Zem. Jednalo sa o nasledovné programy:

Krtkov domček – 28.júna v 1triede na hlavnej budove

Keď strom píše deťom listy a rozpráva príbeh o „klíme“ – 16.júna v 4.triede na hlavnej budove

Bylinkové kráľovstvo alebo záhady jednej záhrady - 15.júna v 2.triede

Vodička plná zvukov, farieb a premien – 14.júna na Elokovanom pracovisku

Rozprávočka o Zemi – 25.júna v 3.triede na hlavnej budove

Všetky aktivity boli prijaté deťmi veľmi dobre a mali úspech. V budúcnosti plánujeme ich opäť zaradiť do učebných osnov. Pre deti mali veľký prínos.

 

Aktivita 5 : Environmentálna knižnica – V rámci projektu sme do materskej školy zakúpili nové tituly o prírode a o jej ochrane. Naša malá environmentálna knižnica, ktorú sme začali budovať v roku 2019 obsahuje zopár titulov, no už teraz patrí medzi obľúbené miesta pre našich škôlkarov. Deti si radi listujú a spoločne s učiteľkami čítajú knižky určené pre ich vek a zamerané na prírodu. Sme preto radi že sme vďaka projektu opäť mohli do jednotlivých tried zakúpiť nové knižné tituly a tak podporiť záujem a motiváciu detí o tému aj touto formou. Veríme, že tieto témy budú rezonovať v detskej mysli čo najdlhšie a mali dlhodobý rozmer.

Okrem toho sme vďaka projektu zaobstarali aj interaktívne knihy s perom na čítanie zo série „Kúzelné čítanie“, vďaka ktorým si deti môžu samostatne a proaktívne „čítať“ detailnejšie informácie o prírode a zvieratách. Knihy podporujú detskú samostatnosť a umožnia im v detailoch nazrieť do rôznych tém. Už teraz sú obľúbenou aktivitou. V budúcnosti chceme aj túto interaktívnu knižnicu rozvíjať v našej MŠ.