2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Deň otvorených dverí


Deň otvorených dverí

Pri príležitosti DŇA MATERSKÝCH ŠKOL sme v rámci našej materskej školy, uskutočnili DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Každá trieda mala samostatný program pre deti, a deti boli odmenené v závere dňa za krásne tvorivé a nápadité aktivity, ale aj za snahu zapojiť sa do zaujímavých činností.
Hneď ráno, sme sa pripravili na návštevu rodičov, starých rodičov, aby sa prišli na nás podívať, ako sa máme v školke, čo robíme, aké aktivity vykonávame. Piesne sme si spievali v rytme hudby, a pripravovali sme si prácu „Brezový háj“. Rodičia chodili priebežne. Nasledovala ukážka práce, ako budeme „Brezový háj v jeseni“ robiť. Stáčali sme farebné pásiky na obyčajných pastelkách do slimákov a tie sme potom lepili okolo brezových stromov. Slimáčiky znázorňovali listy brezy. Práce boli niektoré farebné, strakaté, iné zas len oranžové. Ponechali
sme výber farieb na deťoch. Výstavku sme uskutočnili aj s rodičmi, odmenou nám bola radosť z vykonanej aktivity a potešili sme sa aj blikajúcou odmenou.