2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Olympiáda detí materských škôl


Pri príležitosti blížiacich sa letných prázdnin zorganizovala  dňa 16.6.2023 Mš Požiarna 1291 „Olympiádu  detí materských škôl “, zrealizovanú za podpory Mesta Púchov. Všetky zúčastnené deti dostali možnosť absolvovať prekážkovú dráhu, aby získali zlatú medailu a sladkú odmenu. Olympiádu otvorili sľubom a zapálením olympijského ohňa.

Z našej škôlky sa zúčastnilo 12 detí z 5. a 6. triedy a za svoje veľké úsilie boli všetci odmenení medailou a sladkým jabĺčkom.

1. miesto obsadili : Nikolas Švec, Oliver Kováč
2. miesto: Hanka Gáliková, Janko Luhový
3. miesto. Adamko Fialka, Števko Drábik

OLYMPIÁDA DETÍ MATERSKÝCH ŠKOL

 

Pri príležitosti blížiacich sa letných prázdnin zorganizovala dňa 16.6.2023 Mš Požiarna 1291 „ Olympiádu detí materských škôl “, zrealizovanú za podpory Mesta Púchov.

Všetky zúčastnené deti dostali možnosť absolvovať prekážkovú dráhu, aby získali zlatú medailu a sladkú odmenu.

Olympiádu otvorili sľubom a zapálením olympijského ohňa.

Z našej škôlky sa zúčastnilo 12 detí z 5. a 6. triedy a za svoje veľké úsilie boli všetci odmenení medailou a sladkým jabĺčkom.

1.miesto obsadili : Nikolas Švec, Oliver Kováč

2.miesto: Hanka Gáliková, Janko Luhový

3. miesto. Adamko Fialka, Števko Drábik