2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Folklórne vystúpenie


Vystúpenie detí z folklórneho , ľudového krúžku – koledovanie , Vianočný program.

V ľudovom tóne sa niesli aj ďaľšie koledovačky, rečňovanky, povedačky a prekáračky. Dievčence spevom zvolávali chlapcov a chlapci na odplatu palicami vybuchávali krásnu koledu. Celý program bol ladený vianočne a emocionálne. Kráááásny zážitok, ktorý nám pripomenul, že prídu čoskoro Vianoce...