2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Úprava vonkajšieho areálu


Počas letných prázdnin sme upravili nevyužitý a zanedbaný priestor pred vstupom do MŠ. Na upravenú a vyčistenú plochu sme osadili nové hracie prvky pre deti.