2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Fašiangy


Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Tradíciou býva, že každý rok vo februári v našej materskej škole oslávime Fašiangy, ktoré sú plné zábavy, smiechu a radosti.
Fašiangy - obdobie zábavy, veselosti, karnevalov sa skončili aj našej Materskej škole Mládežnícka. Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy, pri ktorom sa paroduje skutočný pohreb, ale s basou (hudobným nástrojom). Predškoláci z tanečného krúžku p. Loduhovej predviedli krásny ľudový program, pri ktorom ukázali zvyky a tradície tohto obdobia. Pri tanci si spoločne zaspievali, zašantili, chlapci vyzvŕtali dievčatá a povedačkami všetkých pobavili. Po tanci nasledovala dlho očakávaná hostina, kde sa deti pohostili, pri obrade pochovávania aj „poplakali“ a potom tú našu velikánsku „BASU“ aj pochovali. A čo sa deťom najviac páčilo? No – recitácia básne o pochovávaní basy „Udrela dvanásta hodina, spí každá poriadna rodina, ... kde sa fašiang kráti, už sa nenavráti, staré baby plačú, že sa nevyskáču ...“
Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou. Je v nej zobrazený svet a život s nevšednou vynaliezavosťou, postrehom a vtipom. Ľudové tradície si našli svoje miesto i v našej materskej škole. Preto aj našich škôlkarov vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia.