2020-07-20 10:10:55

Kultúra v meste

Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.

2011-06-07 10:38:35

CVČ Včielka

Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.


Rozprávkovo


Návšteva divadelného predstavenia „Rozprávkovo“

V rámci spolupráce so ZŠ Mládežnícka, sme sa zúčastnili krásneho divadelného predstavenia, ktoré si pre nás pripravili žiaci z 2.A.triedy, pod vedením pani učiteľky PaedDr.Michaely Guzmovej so ZŠ Mládežnícka. Hneď v úvode sa deti predviedli v zaujímavých kostýmoch, a celý dej rozprávky bol situovaný do dejov. Prvá časť divadielka nám porozprávala rozprávkové, krátke výroky v podaní každého žiaka – herca. A privítalo nás aj slniečko. Žiaci nám zatancovali párový tanec v rytme hudby „Tri oriešky pre Popolušku“, ďalej v druhej časti si zahrali 2 mačky, ktoré viedli dialóg, aj s deťmi, potom pokračoval dej o dvoch blchách, ktoré hovorili cez rám obrazu, doprovodený veselými piesňami . Zaujímavosťou bola aj čarodejnica, ktorá sa snažila všetko začarovať s kúzelnou paličkou. Ale dievčatá i chlapci sa jej nedali. Naše deti sa jej tiež nebáli, ale pozorne počúvali, čo bude ďalej. No, a najzaujímavejším prvkom bola pieseň, ktorú sme si aj my zaspievali a zatancovali. Všetci sme sa usmievali, lebo znela pieseň „Úsmev“ od Modusu. V závere sa nám žiaci predstavili menom a my sme ich odmenili veľkým aplausom a sladkou odmenou. No, a žiaci si pre nás pripravili krásne mačičky aj s cukríkmi. Po zdravej bazovej vodičke sme odchádzali z divadielka spokojní s pocitom , že sme zažili nádherný kultúrny zážitok.